cần cơ chế giá điện mới phù hợp hơn

Bộ Công Thương sẽ xem xét giảm bớt số bậc thang giá điện

Công nhân điện lực kiểm tra hệ thống cáp. Nguồn: EVN
Công nhân điện lực kiểm tra hệ thống cáp. Nguồn: EVN
Công nhân điện lực kiểm tra hệ thống cáp. Nguồn: EVN
Lên top