Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước

Vụ trưởng Trần Duy Đông bị xem xét kỷ luật. Ảnh: dantri.vn.
Vụ trưởng Trần Duy Đông bị xem xét kỷ luật. Ảnh: dantri.vn.
Vụ trưởng Trần Duy Đông bị xem xét kỷ luật. Ảnh: dantri.vn.
Lên top