Bộ Công thương làm việc với thủy điện Hố Hô: Cần mời các xã bị thiệt hại để đối chứng