Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Bộ Công Thương là một trong những bộ đi đầu trong cải cách hành chính”

Lãnh đạo Bộ Công Thương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: A.C
Lãnh đạo Bộ Công Thương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: A.C