Bộ Công Thương có liên quan đến việc bổ nhiệm "thần tốc" ông Huỳnh Thanh Phong?

Ông Huỳnh Thanh Phong.
Ông Huỳnh Thanh Phong.
Ông Huỳnh Thanh Phong.
Lên top