Bộ Công an tiếp tục bổ nhiệm hàng loạt giám đốc trong tuần

Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Công an Gia Lai.
Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Công an Gia Lai.
Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Công an Gia Lai.
Lên top