Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

Đối tượng Trịnh Xuân Thanh
Đối tượng Trịnh Xuân Thanh
Đối tượng Trịnh Xuân Thanh
Lên top