Bộ Công an sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: V.Cường
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: V.Cường
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: V.Cường
Lên top