Bộ Công an sẽ cố gắng kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý 3.2020

Vụ án Nhật Cường đang trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Ảnh PV
Vụ án Nhật Cường đang trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Ảnh PV
Vụ án Nhật Cường đang trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Ảnh PV
Lên top