Bộ Công an ra mắt Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD

Đại biểu tham dự được trải nghiệm các ứng dựng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân. Ảnh: V.Dũng
Đại biểu tham dự được trải nghiệm các ứng dựng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân. Ảnh: V.Dũng
Đại biểu tham dự được trải nghiệm các ứng dựng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân. Ảnh: V.Dũng
Lên top