Bộ Công an nói gì về các nghi vấn liên quan tới Asanzo?

Asanzo đang dính "nghi án" bán hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Ảnh: Tập đoàn Asanzo
Asanzo đang dính "nghi án" bán hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Ảnh: Tập đoàn Asanzo
Asanzo đang dính "nghi án" bán hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Ảnh: Tập đoàn Asanzo
Lên top