Trùng lặp trong các dự thảo luật về giao thông:

Bộ Công an kiến nghị lược bỏ, Bộ Giao thông Vận tải quyết giữ

Cả hai dự thảo luật của Bộ GTVT và Bộ Công an đều có những điều khoản quy định về giấy phép lái xe và thời hạn hiệu lực của giấy phép lái xe. Ảnh: H.Nguyễn
Cả hai dự thảo luật của Bộ GTVT và Bộ Công an đều có những điều khoản quy định về giấy phép lái xe và thời hạn hiệu lực của giấy phép lái xe. Ảnh: H.Nguyễn
Cả hai dự thảo luật của Bộ GTVT và Bộ Công an đều có những điều khoản quy định về giấy phép lái xe và thời hạn hiệu lực của giấy phép lái xe. Ảnh: H.Nguyễn
Lên top