Bộ Công an khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: Nguyễn Hiếu.
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: Nguyễn Hiếu.
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: Nguyễn Hiếu.
Lên top