Bộ Công an kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác

Căn cước công dân gắn chíp chứa nhiều thông tin công dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Căn cước công dân gắn chíp chứa nhiều thông tin công dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Căn cước công dân gắn chíp chứa nhiều thông tin công dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top