Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Công an được bố trí 205 tướng, Bộ Quốc phòng là 415 tướng

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An (Ảnh: QH)
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An (Ảnh: QH)