Bộ Công an: Dự Luật An ninh mạng quy định lưu dữ liệu, đặt chi nhánh ở Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế

Ông Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại Họp báo Chính phủ chiều 3.11. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Ông Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại Họp báo Chính phủ chiều 3.11. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Ông Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại Họp báo Chính phủ chiều 3.11. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Lên top