Bộ Công an điều tra mua bán nhà công sản tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay

Dự án Phú Gia Compoud là 1 trong 9 dự án được yêu cầu điều tra: Ảnh: Thanh Hải
Dự án Phú Gia Compoud là 1 trong 9 dự án được yêu cầu điều tra: Ảnh: Thanh Hải