Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Công an điều tra mua bán nhà công sản tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay

Dự án Phú Gia Compoud là 1 trong 9 dự án được yêu cầu điều tra: Ảnh: Thanh Hải
Dự án Phú Gia Compoud là 1 trong 9 dự án được yêu cầu điều tra: Ảnh: Thanh Hải