Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: BCA
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: BCA
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: BCA
Lên top