Bộ Công an cập nhật diễn tiến điều tra 5 "đại án" 2020

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top