Bộ Công an bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Đại tá Vũ Hồng Kỳ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho đại tá Phan Văn Dũng.
Đại tá Vũ Hồng Kỳ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho đại tá Phan Văn Dũng.
Đại tá Vũ Hồng Kỳ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho đại tá Phan Văn Dũng.
Lên top