Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Dung. Ảnh: Chinhphu.vn
Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Dung. Ảnh: Chinhphu.vn
Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Dung. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top