Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh, Cục trưởng An ninh tuần qua

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP
Lên top