Bộ Công an bổ nhiệm, điều động 7 nhân sự Công an Hà Nội

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm, điều động các Trưởng phòng và Trưởng Công an quận, huyện.
Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm, điều động các Trưởng phòng và Trưởng Công an quận, huyện.
Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm, điều động các Trưởng phòng và Trưởng Công an quận, huyện.
Lên top