Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top