Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban Bí thư

Lên top