Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Tuấn Anh làm Trưởng ban Kinh tế TƯ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tuấn Anh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tuấn Anh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tuấn Anh.
Lên top