Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội khoá mới

Lên top