Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh TTXVN
Lên top