Bộ Chính trị kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo

Ông Hoàng Trung Hải. Ảnh: QH.
Ông Hoàng Trung Hải. Ảnh: QH.
Ông Hoàng Trung Hải. Ảnh: QH.
Lên top