Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Ngoại giao

Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: VGP.
Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: VGP.
Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: VGP.
Lên top