Bộ Chính trị đồng ý thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội

Hà Nôị đang thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ảnh Vương An
Hà Nôị đang thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ảnh Vương An
Hà Nôị đang thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ảnh Vương An
Lên top