Bộ Chính trị đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Lên top