Bộ Chính trị điều động, phân công 2 Ủy viên Trung ương

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hồng Lĩnh và ông Phạm Viết Thanh. Ảnh: VGP.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hồng Lĩnh và ông Phạm Viết Thanh. Ảnh: VGP.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hồng Lĩnh và ông Phạm Viết Thanh. Ảnh: VGP.
Lên top