Bộ Chính trị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.
Lên top