Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định chuẩn y cho ông Nguyễn Hữu Đông, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: VOV.
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định chuẩn y cho ông Nguyễn Hữu Đông, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: VOV.
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định chuẩn y cho ông Nguyễn Hữu Đông, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: VOV.
Lên top