Bộ Chính trị chuẩn y ông Bùi Minh Châu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định nghỉ hưu cho ông Hoàng Dân Mạc (ngoài cũng bên trái) và quyết định bổ nhiệm ông  Bùi Minh Châu (thứ 3 tứ trái qua) làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ. Ảnh: VGP
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định nghỉ hưu cho ông Hoàng Dân Mạc (ngoài cũng bên trái) và quyết định bổ nhiệm ông Bùi Minh Châu (thứ 3 tứ trái qua) làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ. Ảnh: VGP
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định nghỉ hưu cho ông Hoàng Dân Mạc (ngoài cũng bên trái) và quyết định bổ nhiệm ông Bùi Minh Châu (thứ 3 tứ trái qua) làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ. Ảnh: VGP
Lên top