Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư tỉnh ủy Thái Bình đối với ông Ngô Đông Hải. Ảnh Thành Tâm
Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư tỉnh ủy Thái Bình đối với ông Ngô Đông Hải. Ảnh Thành Tâm
Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư tỉnh ủy Thái Bình đối với ông Ngô Đông Hải. Ảnh Thành Tâm
Lên top