Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Nghiêm
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Nghiêm
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top