Bộ Chính trị cho ý kiến về Quy định những điều đảng viên không được làm

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phương Hoa
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phương Hoa
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phương Hoa
Lên top