Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Y Thanh Hà Niê K đăm (ngoài cùng bên phải). Ảnh: TPO
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Y Thanh Hà Niê K đăm (ngoài cùng bên phải). Ảnh: TPO
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Y Thanh Hà Niê K đăm (ngoài cùng bên phải). Ảnh: TPO
Lên top