Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long được chỉ định là Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Ảnh: BYT
Ông Nguyễn Thanh Long được chỉ định là Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Ảnh: BYT
Ông Nguyễn Thanh Long được chỉ định là Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Ảnh: BYT
Lên top