Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh QH
Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh QH
Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh QH
Lên top