Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra các quyết định chuẩn y, điều động nhân sự

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Hồ Văn Niên. Ảnh Ngọc Anh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Hồ Văn Niên. Ảnh Ngọc Anh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Hồ Văn Niên. Ảnh Ngọc Anh
Lên top