Bờ biển phía Bắc Cửa Đại ( Hội An, Quảng Nam) bị sóng lớn đánh tan tành