Bỏ biên chế suốt đời: Xoá tư duy đã vào nhà nước là “ấm chân đến già”

Kỳ vọng việc bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động, giảm sức ì. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Kỳ vọng việc bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động, giảm sức ì. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Kỳ vọng việc bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động, giảm sức ì. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top