Bỏ biên chế suốt đời: Có lo ngại lạm quyền trong đánh giá viên chức?

Quy định về bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ được thực hiện từ 1.7.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Quy định về bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ được thực hiện từ 1.7.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Quy định về bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ được thực hiện từ 1.7.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top