Bitcoin không phải phương tiện thanh toán hợp pháp

Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) - Ảnh: QH
Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) - Ảnh: QH