Bình yên biên giới Tây Nam

Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang có mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia. Ảnh: PV
Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang có mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia. Ảnh: PV
Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang có mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia. Ảnh: PV
Lên top