Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Thuận: Xe tải “đẩy” xe ô tô bay lên dải phân cách