Bình Thuận: Thành phố Phan Thiết có tân Chủ tịch UBND

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Hạnh Khiết
Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Hạnh Khiết
Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Hạnh Khiết
Lên top